InteractIAG 2011Fecha

Actividades 2011

2011-07-12

    Sesión Interact

2011-06-22

    Sesión Interact

2011-06-06

    Sesión Interact

2011-05-31

    Sesión Interact

2011-05-28

    3era Sesión Interact/Rotaract/Taller

2011-05-25

    Sesión Interact/Rotaract/Padres de Familia

2011-05-24

    Sesión Interact/Rotaract

2011-05-17

    Sesión Interact

2011-05-10

    Sesión Interact

2011-04-26

    Sesión Interact

2011-04-12

    Sesión Interact

2011-04-09

    2daSesión Interact/Rotaract/Taller

2011-04-05

    Sesión Interact

2011-04-02

    1ra Sesión Interact/Rotaract

2011-03-22

    Sesión Interact

2011-03-11
2011-03-12

    1er Campamento InteractIAG

2011-03-08

    Sesión Interact

2011-02-22

    Sesión Interact

2011-02-08

    Sesión Interact

2011-01-25

    Sesión Interact

2011-01-13

    Sesión Interact

Aktualisierung/actualización:

19/09/11 08:20:51 AM/Manuel Farfan/Michael Peitler